تبلیغات: ابزار بسیار معروف برای بازیابی اطلاعات از دست رفته شما

نوشته شده توسط فرزاد عسکريخبر
ما همه فایلهای مهم قبل را حذف کرده ایم. شاید این کار ماست، شاید پوشه عکس خانوادگی با عکس ها و فیلم های غیر قابل تعویض باشد. یا شاید مهمترین رمزهای عبور، بازی ها، اسناد و موارد دیگر باشد.
شما میتوانید دیدگاه خود را ارسال کنید
جستجو
دسته ها