سورس باسکول به زبان سي شارپ

نام گروه کالا : نرم افزار

کد کالا : 1

سورس کد باسکول به زبان سي شارپ که ميتواند به پورتهاي کام و RS232 متصل شود و ووزن را نمايش دهد

ندارد


مبلغ:7,000 تومان 9,500 تومان